ATOMIC ENERGY CENTRAL SCHOOL NO 2,RAWATBHATA


STAFF LISTHOME

  
Sr.No Name DESIGNATION
1 Shri R.K.SAWHNEY PRINCIPAL
1 Shri VIJAY KUMAR VICE PRINCIPAL
2 Shri RAJVIR SINGH HEAD MASTER
4 SMT REETA BAHUGUNA TGT(Sel Scale) COMP SCIENCE
6 Shri O.P.SHARMA TGT(SS)HINDI
6 Shri N.K.SHARMA TGT(SS)MATHS
7 Shri SUNIL KUMAR TGT(SS) MATHS
8 Shri U.N.RATH TGT(SS) ENGLISH
9 SMT SUMAN ACHARYA TGT(SS) BIO/CHEM
9 Shri M.S.DHAKA TGT ENG/SST
10 Shri SUNIL KUMAR YADAV TGT SCIENCE
11 Shri J.N.PRASAD TGT(SS)
12 SHRI DAYACHAND TGT(SS) SST
3 Shri NARENDRA SINGH TGT SS(HIN/SANS)
12 SHRI BANWARI LAL TGT LIBRARIAN
24 SHRI AMOL VIJAY TOTE TGT ART
14 SMT AMITA BAJPAI PRT(SS)
15 SMT JAMUNA SHARMA PRT (SS)
16 SMT NANDITA SHARMA PRT(SS)
17 SMT SUNILA DEVI PRT(SS)
18 SMT PRAMILA CHATURVEDI PRT(SS)
21 SMT SARITA CHAND PRT
22 SMT RATNANJALI BIJOLIA PRT
23 SMT REBECCA SUDHEER PREP Tr
13 SHRI GAJRAJ PRT
24 SHRI LOKESH K MEENA PRT
25 SHRI PAWAN KUMAR PRT
26 SMT YASHODA KUCHERIA PRT
27 MS SARITA RAJ PRT
24 SHRI BARAWKAR MAHESH DILIP PRT
24 SHRI DEEPAK BHOYE PRT
28 SHRI RADHAY SHAYAM LAB ASST.(SS)
29 SHRI RAMESH TILVE Sr. CLERK
30 SHRI SANTOSH SHARMA UDC
32 SHRI SOHAN LAL BHAT WORK ASST.
33 SMT KANCHAN BAI WORK ASST.
34 SHRI OM PRAKASH ADIWAL WORK ASST.
35 SHRI MANA RAM WORK ASST.